Prioris - työnäön ammattilainen

Näkö on olennainen osa työkykyä useimmissa nykyaikaisissa töistä, jotka ovat muuttumassa entistä enemmän toimistotyön luon­tei­sik­si. Silloin korostuvat keskeisen näön toiminnot ja tarkka näkö. Värinäkö on monessa työssä välttämätön ja määrätyissä työtehtävissä tar­vit­sem­me myös hyvää syvyysnäköä. Usein työnäköä pidetään silti itsestäänselvyytenä ja sen merkitys huomataan vasta ongelmien alet­tua. Silmiin kohdistuu vuosittain tu­hansia työtapaturmia ja näyttöpäätetyön lisääntyessä myös sil­mi­en rasitusvaivat lisääntyvät.

Kun työntekijän näkö on kunnossa ja silmät oikein suojattu työteho ja -turvallisuus paranevat. Työnantajan panostukset silmien hy­vin­voin­tiin kannattavat aina.

Prioris työnäkö tarjoaa työnäköön erikoistuneiden optikoiden käyttöön monipuoliset tiedot ja kouluttaa heidät käyttämään niitä erilaisten yritysten hyödyksi. Toimimme tarvittaessa myös työterveyshuollon kon­sult­ti­na näkö-, työergonomia- ja va­lais­tus­asi­oissa.

Näyttöpäätetyö ja siinä tar­vit­tavat silmälasit määritellään EU:n direktiivissä 90/270/ETY ja siihen poh­jaa­vassa Val­tio­neu­voston päätöksessä VNp 1405/93.

Työnantajan on kustannetta­a työntekijälle erityistyölasit, jos ta­van­omai­set yleiskäyttöön tarkoitetut silmälasit eivät ole työhön so­pi­vat. Työterveyshuollon tilaamista ja op­to­er­gonomiakoulutuksen saaneen op­tikon suorittamista tutkimuksista on mah­dol­li­s­ta saa­da Ke­la­kor­va­us.

Näkö on olennainen osa työkykyä useimmissa nykyaikaisissa töistä.

 • Bottega Veneta
 • Police
 • TagHeuer
 • Blac
 • Frost
 • Skaga
 • Faceaface
 • JF Rey
 • Dior
 • Polaroid
 • Lafont
 • Carrera
 • YvesSaintLaurent
 • KunoQvist
 • Hugo Boss
 • Andy Wolf
 • Paul & Joe
 • Fendi
 • RayBan
 • Stella McCartney
 • Harley Davidson
 • Oakley
 • Ana Hickmann
 • bellinger
 • Tom Ford
 • Swarowski
 • La Matta
 • Pierre cardin
Olemme avoinna ma-pe 9-17,
kesälauantaisin suljettu

02 560 1230